Akcja społeczna na jez. Buszewo

W sobotę 13 lutego, zgodnie z planem, odbyła się akcja napowietrzania jez. Buszewo. Pomiary zawartości tlenu przed akcją, nie napawały optymizmem. Wskaźniki pokazywały ok. 1 mg/l. W ramach czynu, wędkarze napowietrzali zbiornik przy użyciu pompy oraz odśnieżali taflę lodu, zwiększając tym samym przepuszczalność światła. W wyniku całodniowej akcji, sytuacja tlenowa poprawiła się znacząco, jednak nadal sytuacja nie jest korzystna. W nadchodzących dniach, konieczne będzie powtórzenie działań i stałą obserwacja jeziora. Wszystkim uczestnikom akcji należą się serdeczne podziękowania.