Czas na udział w ankiecie przedłużony !!!!

Koleżanki i Koledzy.

Czas na udział w ankiecie dla członków koła jest przedłużony do 02.10.2018r. Zachęcamy wszystkich tych, którzy nie wypowiedzieli się jeszcze w ankiecie przygotowanej dla członków naszego koła, do wypełnienia ankiety w godzinach otwarcia biura tj. 4 września lub 2 października br. w godzinach od 14.00 do 18.00. Wystarczy przyjść i poprosić o ankietę. Ankieta porusza wiele kluczowych spraw dla przyszłości koła. Im szerszy udział w ankiecie, tym Wasze zdanie będzie bardziej słyszalne. Przypominamy także, że wśród uczestników ankiety rozlosowane zostaną cenne nagrody rzeczowe podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Zapraszamy.