Ferie z przechlewskimi jeziorami

W dniach 15-17 lutego br. w Przechlewie, realizowano projekt pod nazwą "Ferie z przechlewskimi jeziorami". Zajęcia z młodzieżą, i nie tylko, prowadził Prezes Koła PZW w Człuchowie kol. Karol Dziemiańczyk przy wsparciu kolegów Krzysztofa Duńca i Łukasza Szeremety. Zajęcia odbywały się dzięki uprzejmości i gościnności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie oraz władz Gminy Przechlewo.

W ramach zajęć, młodzież zdobyła podstawową wiedzę o funkcjonowaniu jezior i rzek jako ekosystemów oraz o florze i faunie przechlewskich jezior, ze szczególnym uwzględnieniem występujących  tu gatunków ryb. Uczestnicy zajęć zostali także zapoznani z podstawowymi informacjami o przechlewskich jeziorach, czyli o otaczającym ich bezpośrednio środowisku. Wykładowcy zwracali przy tym uwagę na istotę ekologii. Podczas trzydniowych zajęć odbyły się także warsztaty z wędkarstwa spławikowego, spinningowego i karpiowego. Na koniec, uczestnicy zostali przeszkoleni z obowiązujących przepisów dotyczących amatorskiego połowu ryb, a chętni mogli przystąpić do bezpłatnego egzaminu na kartę wędkarską.

Zajęcia odbywały się we wspaniale wyposażonych pomieszczeniach Gminnej Biblioteki. Ponadto, w ramach zajęć praktycznych dzieci wzięły udział w lekcji terenowej z udziałem drona, podczas której  w praktyce mogli zastosować zdobytą wiedzę, i z "lotu ptaka" podziwiać przechlewską przyrodę.

W ramach akcji, kol. Karol Dziemiańczyk i Łukasz Szeremeta odwiedzili także przechlewski Klub Seniora, gdzie kolega Prezes zapoznał członków klubu z praktyczną wiedzą o przechlewskich jeziorach i rzekach. To spotkanie także przebiegało w bardzo merytorycznej i sympatycznej atmosferze.

Na zakończenie, w którym uczestniczyli: Krzysztof Michałowski - Wójt Gminy Przechlewo, Elżbieta Baran - Dyrektor BGiCK w Przechlewie oraz radny gminy Ryszard Szypryt, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia, zaświadczeń o zdanym egzaminie na kartę wędkarską oraz upominków ufundowanych przez władze gminy oraz człuchowskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Całość przedsięwzięcia należy uznać za niezwykle udane. Szczególnie zaskakujący był poziom wiedzy uczestników i ich zaangażowania podczas zajęć. Taka postawa napawa optymizmem. Z pewnością ta młodzież będzie w swoim środowisku liderami w zakresie ekologicznego korzystania z jezior i rzek.