Jezioro Miejskie Duże (Łazienkowskie)

Położone jest bezpośrednio w obrębie aglomeracji miejskiej. Jego północny brzeg sąsiaduje bezpośrednio z parkiem miejskim „Lasek Luizy”. Linia brzegowa ma kształt regularny i jest dostępna praktycznie z każdej strony. Główne otoczenie zbiornika stanowią drzewa bukowe. Jest to zbiornik stosunkowo głęboki o stromo schodzących brzegach szczególnie w południowej części, w wyniku czego linia brzegowa jest uboga w roślinność wynurzoną. Skupiska tej roślinności występują jednak najliczniej w zachodniej części zbiornika, gdzie jezioro łączy się z Jez. Miejskim Małym i Rychnowskim.

Główne gatunki roślin porastające brzegi to trzcina pospolita, miejscami występuje pałka wąskolistna. Niewielkie skupiska tej roślinności można spotkać również we wschodniej części w pobliżu przepływu, który łączy Jezioro Miejskie Duże z Jeziorem Urzędowym. Mało żyzne podłoże zalegające dno zbiornika oraz niska przejrzystość wody nie sprzyja rozwojowi roślinności zanurzonej, której w jeziorze jest stosunkowo mało. Niewielkie jej skupiska znajdują się w części zachodniej i wschodniej zbiornika. Głównie są to gatunki o wysokiej tolerancji ekologicznej tj. rdestnice, rogatek i moczarka kanadyjska. Ogółem, roślinność wynurzona zajmuje około 12% linii brzegowej.

Dno zbiornika w strefie przybrzeżnej jest generalnie twarde i piaszczyste, jednak większość dna jest pokryta mułem pochodzenia organicznego. Grubość mułu dochodzi do 0,8 m.

Skład gatunkowy Jeziora Miejskiego Dużego (Łazienkowskiego) jest odzwierciedleniem składu gatunkowego innych człuchowskich jezior. Drapieżniki to oczywiście okoń i szczupak, spotkamy też suma europejskiego, jazgarza, węgorza i miętusa. Ryby spokojnego żeru, to przede wszystkim leszcz, płoć i lin. Rzadziej można tu złowić karpia i karasia. Ukleja, krąp i wzdręga występują powszechnie. Na Jez. Łazienkowskim można spotkać wędkarzy we wszystkich porach roku, jednak najlepsze rezultaty uzyskuje się od wiosny do wczesnej jesieni. Przy połowach z lodu można liczyć na płoć, okonia i leszcza.

Typ rybacki jeziora to jezioro leszczowe.

Otoczenie Jeziora Miejskiego Dużego nie sprzyja na ogół występowaniu zbyt wielu gatunkom zwierząt. Jedynie bliskie sąsiedztwo z parkiem miejskim ma wpływ na występowanie żyjących tam ssaków takich jak sarny, dziki, lisy i inne. Powalone nad brzegami drzewa wskazują na występowanie bobrów. Ptactwo wodne występuje stosunkowo rzadko. Jest to spowodowane brakiem miejsc lęgowych, których jest pod dostatkiem na innych sąsiednich jeziorach. Można spotkać tu najczęściej kaczki, perkozy oraz łabędzie. Jezioro jest też odwiedzane przez kormorany. W strefie przybrzeżnej pod kamieniami i zwalonymi drzewami można spotkać raka pręgowanego. Występują również ślimaki najczęściej błotniarki i zatoczki. Mało żyzne dno wskazuje na występowanie ubogiej populacji organizmów dennych. Głównie są to przedstawiciele ochotkowatych, które występują w zamulonych, przybrzeżnych partiach zbiornika, szczególnie w zachodniej jego części.

Źródło: Informator " Człuchowskie jeziora dla wędkarzy i nie tylko", K. Dziemiańczyk, M. Wdowczyk, Człuchów 2016