Jezioro Miejskie Małe (Jeziorna)

To najpłytszy zbiornik spośród czterech człuchowskich jezior. Maksymalna jego głębokość nie przekracza 3m. Ukształtowanie dna jest regularne w postaci misy o łagodnym spadzie. Strona północna zbiornika sąsiaduje bezpośrednio z zabudowaniami mieszkalnymi. Linia brzegowa w tym miejscu jest na ogół dostępna, gdyż znajduje się tam wiele pomostów wędkarskich, oddzielonych od siebie pasem trzcin i tataraków. Część wschodnia jest trudno dostępna, znajdują się tam tereny podmokłe porośnięte trzciną, szuwarami i krzewami. Od strony południowej wcina się półwysep, na którym znajduje się ośrodek OHP. Po lewej (północnej) część półwyspu znajduje się zatoka, której brzegi porośnięte są głównie trzciną. Z prawej części półwyspu linia brzegowa stopniowo zwężą się tworząc kanał stanowiący łącznik z Jeziorem Miejskim Dużym. Jest to praktycznie niedostępna, ale zarazem bardzo ciekawa część zbiornika jeżeli chodzi o walory krajobrazowe. Graniczy ona bezpośrednio z parkiem miejskim „Lasek Luizy”.

Roślinność zanurzona praktycznie nie występuje w zbiorniku. Spowodowane jest to zamulonym, mało żyznym podłożem, składającym się z powstałych osadów organicznych oraz w wyniku wieloletnich zanieczyszczeń. Linia brzegowa jest więc pokryta roślinnością wynurzoną w blisko 100%, przy braku roślinności zanurzonej. Z innych gatunków roślin, warto zauważyć ciekawe skupisko grążela żołtego w północno-wschodnim narożniku jeziora.

Dno jest bardzo silnie zamulone, praktycznie na całej powierzchni jeziora. Miąższość mułu jest szczególnie duża w południowej części zbiornika – wokół półwyspu. Dochodzi nawet do kilku metrów.

Jezioro miejskie Małe to bardzo dobre łowisko na organizację zawodów spławikowych, zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Od wczesnej wiosny śmiało możemy tu liczyć na obfity połów białej ryby. Na wiosnę możemy liczyć na płocie, leszcze i krąpie. Jako przyłów trafi się wzdręga, względnie jaź. Latem dominację przejmuje ukleja, która występuje tu wyjątkowo licznie. Możemy liczyć na obfity połów, choć zazwyczaj niezbyt okazałych osobników, leszcza i krąpia. Jesień to okres, w którym łowić będziemy głównie leszcze i krąpie. Spośród szlachetnych gatunków ryb spokojnego żeru, najlepsze rezultaty osiągniemy polując na lina. Spora szansa jest też na karpia i piękne karasie, zarówno pospolite jak i srebrzyste. Drapieżniki występujące na Jez. Miejskim Małym to głównie szczupak i okoń. Ponadto w jeziorze występuje także węgorz i sum europejski. Jeziorna to idealne łowisko dla początkujących wędkarzy.

Typ rybacki jeziora to jezioro linowo-szczupakowe.

Części jeziora, które stanowią tereny niedostępne dla człowieka są ostoją dla wielu ssaków oraz ptaków. Można tu spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, wydry, piżmaki, tchórze, kuny, jenoty oraz bobry. Otoczenie jeziora tworzy również znakomite warunki dla bytowania ptactwa wodnego, którego pośród wszystkich człuchowskich jezior jest tu najwięcej. Występują tu licznie perkozy, dzikie kaczki i gęsi, łyski i kurki wodne oraz łabędzie. Nad brzegami zatok można spotkać czaple, oraz żerujące rybitwy, licznie występują tu również żaby. W przybrzeżnej strefie wody występuje rak pręgowaty oraz ślimaki, najczęściej błotniarki i zatoczki. Dno zbiornika, jest praktycznie w całości pokryte warstwą mało żyznych osadów dennych.

Źródło: Informator " Człuchowskie jeziora dla wędkarzy i nie tylko", K. Dziemiańczyk, M. Wdowczyk, Człuchów 2016