Jezioro Rychnowskie

 • Mapa batymetryczna

  Mapa batymetryczna

To największy i zarazem najgłębszy zbiornik wodny należący do zespołu człuchowskich jezior. Linia brzegowa zbiornika jest dosyć nieregularna, posiada zatoki i zakola, jednak jest dostępna praktycznie na całej długości.

Roślinność wynurzona zajmuje około 20% długości linii brzegowej. Podstawowym gatunkiem tej grupy roślin jest trzcina pospolita, oczeret jeziorny oraz sporadycznie pałka wąskolistna. W części zachodniej i południowo-zachodniej występują dwa niewielkie skupiska grążela żółtego. Roślinność zanurzoną stanowią głównie przedstawiciele takich gatunków jak wywłócznik okółkowy, moczarka kanadyjska, rdestnica kędzierzawa, oraz rogatek sztywny i ramienice. W okresie letnim przy stosunkowo wysokiej temperaturze wody pojawiają się zakwity glonów. Roślinność zanurzona zajmuje około 38 ha jeziora i występuje praktycznie wzdłuż całej linii brzegowej jeziora i na górkach podwodnych. 

Dno jeziora jest piaszczyste i twarde. Miejscami, głównie w zatokach, dno może być pokryte lekką warstwą mułu pochodzenia organicznego. Duża warstwa mułu o miąższości nawet do 2 metrów występuje jedynie w najgłębszej strefie jeziora.

Spośród wszystkich człuchowskich jezior, jest zapewne najbardziej zróżnicowane pod względem składu gatunkowego ichtiofauny. Tu też możemy liczyć na największe okazy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście wielkość jeziora, głębokość, zróżnicowanie dna oraz względna czystość wody.

Podstawowym gatunkiem ryb występujących w jeziorze jest okoń. Wśród innych gatunków ryb, na które naprawdę warto wybrać się na Jez. Rychnowskie są oczywiście szczupak, leszcz, płoć, lin i węgorz. Występują tu także: krąp, karp, sieja, sielawa, jazgarz, ukleja, miętus, sum europejski, wzdręga oraz karaś pospolity i srebrzysty. Zima to doskonały okres połowu z lodu okonia, płoci, leszcza i siei.

Typ rybacki jeziora to jezioro sielawowe, choć charakteryzuje je mała przejrzystość wody.

Obecność lasów znajdujących się w strefie przybrzeżnej zbiornika powoduje występowanie wielu gatunków ssaków. Na dobre zadomowił się tutaj bóbr europejski. Od kilku lat obserwuje się stały wzrost liczebności kormorana czarnego, który za swoje miejsce czasowego bytowania wybrał jeziorne wyspy. Kormorany, które odwiedzają człuchowskie jeziora pochodzą z kolonii zlokalizowanych nad jeziorami Szczytno i Krępsko. Występuje również inne ptactwo rybożerne takie jak rybitwy i czaple. Coraz częściej można spotkać szybującego nad taflą wody orła bielika. Jezioro Rychnowskie to także ostoja dla wielu gatunków ptaków wodnych, pobliskie trzcinowiska stanowią doskonałe miejsca lęgowe. W strefie przybrzeżnej w sąsiedztwie kamieni i zatopionych drzew można spotkać raki, najczęściej występującym gatunkiem jest rak pręgowany (amerykański), występuje również sporadycznie rak błotny. 

Źródło: Informator " Człuchowskie jeziora dla wędkarzy i nie tylko", K. Dziemiańczyk, M. Wdowczyk, Człuchów 2016

 • "Wyspa Miłości" na Jez. Rychnowskim

  "Wyspa Miłości" na Jez. Rychnowskim

 • Widok na plażę miejską OSiR

  Widok na plażę miejską OSiR

 • Kompelisko przy ośrodku WOPR

  Kompelisko przy ośrodku WOPR

 • Przystań przy klubie jachtowym "Viking"

  Przystań przy klubie jachtowym "Viking"

 • Widok na wyspy czcinowe

  Widok na wyspy czcinowe