Jezioro Urzędowe (Szpitalne)

 • Mapa batymetryczna

  Mapa batymetryczna

Położone jest w sąsiedztwie pól uprawnych i ogródków działkowych. W części zachodniej zbiornika znajduje się zatoka, która stanowi płytszą partię zbiornika i jest połączona z dopływem rzeki Chrząstawy. Roślinność wynurzona poza obszarem zatoki występuje stosunkowo rzadko. Głównym jej przedstawicielem jest trzcina pospolita, w mniejszym stopniu tatarak. Roślinność ta zajmuje blisko połowę linii brzegowej. Niska przejrzystość wody oraz mało żyzne osady denne, które powstały w wyniku wieloletnich zanieczyszczeń spowodowały iż roślinność zanurzona występuje w niewielkim stopniu i jest skoncentrowana głównie w strefie przybrzeżnej zatoki zbiornika. Występuje tu moczarka kanadyjska, rogatek i jaskier krążkolistny. W głębszych partiach nie występuje roślinność zanurzona.

Dno zbiornika jest w większości muliste, o dość zróżnicowanej miąższości. W części południowej zbiornika występują znaczne odcinki piaszczystego dna. Podobnie w części północnej. Są to głównie odcinki, na których funkcjonowały, bądź funkcjonują plaże.

To drugie po Jeziorze Rychnowskim, najbardziej atrakcyjne pod względem wędkarskim jezioro w Człuchowie. Duża powierzchnia, liczne tarliska, ciekawe ukształtowanie dna i połączenie z Chrząstawą to główne zalety jeziora.

Drapieżnika reprezentuje tu przede wszystkim szczupak i okoń, choć od 2010 roku systematycznie wprowadzany jest do jeziora materiał zarybieniowy sandacza. Liczna jest też populacja węgorza. Ryby drapieżne reprezentowane są też przez miętusa i suma europejskiego. Szlachetne ryby spokojnego żeru to przede wszystkim lin i karp. Ponadto liczna jest populacja leszcza i płoci. Mniejsze znaczenie ma karaś, krąp, wzdręga i ukleja.

Jezioro Urzędowe jest dobrym łowiskiem przez cały rok, zarówno z łodzi jak i z brzegu. Zimą dobre wyniki osiągniemy łowiąc z lodu. Naszą zdobyczą będzie najczęściej leszcz, płoć i okoń.

Typ rybacki jeziora to jezioro leszczowe.

W sąsiedztwie zbiornika można spotkać najczęściej ssaki żyjące w bliskim sąsiedztwie łąk i pól uprawnych. Występuje również bóbr europejski. Często można spotkać rybitwy i żerujące w zacisznej zatoce czaple. Wiele jest ptaków wodnych, do których zaliczamy perkozy, kaczki krzyżówki, łyski, kurki wodne oraz dzikie gęsi i łabędzie. W strefie przybrzeżnej można spotkać raka pręgowatego, a w pobliżu roślinności zanurzonej występuje wiele organizmów wodnych takich jak ślimaki, głównie błotniarki oraz małże szczeżuje i skójki. Strefa przydenna, a w szczególności zamulone jej część obfituje w wiele gatunków larw owadów i bezkręgowców, które stanowią cenne źródło pokarmu dla ryb.

Źródło: Informator " Człuchowskie jeziora dla wędkarzy i nie tylko", K. Dziemiańczyk, M. Wdowczyk, Człuchów 2016

 • Jezioro Urzędowe

  Jezioro Urzędowe

 • Widok na jezioro z wieży zamkowej

  Widok na jezioro z wieży zamkowej

 • Widok na jezioro z wieży zamkowej

  Widok na jezioro z wieży zamkowej

 • Widok z jeziora na zamek krzyżacki

  Widok z jeziora na zamek krzyżacki

 • Jez. Urzędowe w otoczeniu pól uprawnych

  Jez. Urzędowe w otoczeniu pól uprawnych

 • Polow ryb spod lodu

  Polow ryb spod lodu

 • Żeremie bobrowe

  Żeremie bobrowe