Karty wędkarskie wydane do 31.01.1997 - do wymiany

Informujemy, że na stronach ZG PZW i na stronach okręgów pojawił się komunikat dotyczący ważności kart wędkarskich. Z treści komunikatu wynika, że karty wędkarskie wydane do 31.01.1997 roku utraciły swą ważność 31 grudnia 1998 roku. 

Oto treść komunikatu:

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Zarządu Głównego PZW w sprawie ważności Karty wędkarskiej wyjaśniamy że, w świetle obowiązujących przepisów Karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy przedłużania. Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność.

Taki stan rzeczy wynika z   Ustawy z dnia 27 września 1996r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1996 Nr 128 poz. 602) art. 2. 

Wobec powyższego, osoby których karty wędkarskie zostały wydane przed w/w datą będą musiały udać się do właściwego starostwa celem wydania nowej karty. Im prędzej, tym lepiej w celu uniknięcia ewentualnych kłopotów.