KOMUNIKAT

W dniach 16/17 września br. na jez. Urzędowym w Człuchowie prowadzone były badania naukowe w ramach Krajowego Monitoringu Stanu Ichtiofauny. Naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzili badania pod wodzą dra Andrzeja Kapusty. W badaniach udział wzięli także członkowie naszego koła, którzy towarzyszyli naukowcom podczas typowania miejsc zastawiania pułapek, przy zdejmowaniu pułapek oraz w czasie wypuszczania ryb na wolność. Następnie ryby liczono, klasyfikowano i warzono. Ryby szlachetne w dobrej kondycji zostały uwolnione. Na wyniki badań trzeba jeszcze poczekać, ale wstępnie można powiedzieć, że ryb w jez. Urzędowym jest naprawdę dużo. Dominował oczywiście leszcz i płoć, ale cieszy fakt powszechnego występowania sandacza. Ciekawostką był pojedynczy egzemplarz jesiotra. Ponadto stwierdzono obecność jazgarza, okonia, kiełbia, uklei, krąpia i słonecznicy. 

Krajowym Monitoringiem Stanu Ichtiofauny objęte są wszystkie jeziora w Polsce o powierzchni pow. 50 ha. Zapewne, w przyszłych latach  badanie zostanie przeprowadzone też na jez. Rychnowskim. Obserwując sposób prowadzenia badania przez naukowców, nie ma powodów do obaw. Robili to w sposób profesjonalny, delikatnie obchodząc się z rybami, w wyniki czego straty wśród gatunków szlachetnych były minimalne. Po badaniu, ryby przekazano do miejscowego ZOO.