KOMUNIKAT - opłaty 2023 i funkcjonowanie biura koła

Informujemy, że sprzedaż zezwoleń i opłat członkowskich na 2023 rok rozpocznie się od 27 grudnia br. Od tego sezonu, w związku ze zmianą skarbnika koła, którą została kol. Beata Januszewska, wszelkie formalności związane z opłatami członkowskimi będzie można załatwić w sklepie wędkarskim HOBBY w Człuchowie, ul. Królewska 17, w godzinach otwarcia sklepu, tj. w dni powszednie 9-17, a w soboty 9-13. W biurze koła przy ul. Słowackiego 3, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16-18 dyżurować będą członkowie zarządu koła. Będzie tu można załatwić sprawę, zgłosić problem ale opłaty członkowskie przyjmowane będą wyłącznie u skarbnika. W czasie trwania dyżurów w biurze koła, odbywać się także będą egzaminy na kartę wędkarską. Początek egzaminu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.30. 

W związku ze zmianą wysokości opłat członkowskich na 2023 i zmianą zasad udzielania ulg (na skutek uchwały ZG), prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi stawkami. Ponadto, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła z 17.12.2022, utrzymana została dodatkowa opłata na rzecz koła w wysokości 10 zł, jako ekwiwalent za 1 godzinę prac społecznych.