Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Wzorem lat ubiegłych, Rada ds. Młodzieży ZG PZW ogłasza konkurs fotograficzny dla członków uczestników PZW. Tegoroczny konkurs jest
zainspirowany 70-cio leciem PZW dlatego też nosi tytuł "70-Lecie PZW w Moim Obiektywie".