Nowe łowisko dla naszych wędkarzy

Dzisiaj, po kilkuletnich staraniach Prezesa Koła kol. Karola Dziemiańczyka, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia z Gminą Rzeczenica, w sprawie udostępnienia do wędkarskiego użytkowania kompleksu stawów po byłej kopalni koło Jeziernika. Porozumienie podpisał Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc, a z ramienia ZO PZW w Słupsku Prezes ZO Zdzisław Ardzijewski i Wiceprezes ZO Karol Dziemiańczyk. Gospodarzem łowiska , z racji swej bliskości i uwarunkowań historycznych będzie Koło PZW w Czarnem, którego przedstawiciele z Prezesem kol. Jurkiem Wróżem, również uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia. 

Umowa obowiązuje od dziś. Wystarczy ogólna opłata nizinna na okręg słupski. W rejestr połowów wpisujemy pozycję 125S. Łowimy tylko od strony gminy Rzeczenica, czyli od strony wschodniej. Zapraszamy do przetestowania nowo pozyskanego łowiska:)