OBRĘBY OCHRONNE NA JEZ. URZĘDOWYM

Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Koła PZW w Człuchowie z dnia 7 kwietnia 2020 roku, na jez. Urzędowym obowiązywać będą obręby ochronne. Zapis o tym widnieje także w wydanym zezwoleniu. Obręby ochronne, a jest ich 5, oznaczone są fluorescencyjną boją w kolorach żółto-pomarańczowym wraz z tablicą. W odległości 50 metrów od boi, zabrania się połowu ryb oraz ich płoszenia i niepokojenia. Ma to na celu przede wszystkim ochronę tarła ryb drapieżnych. Obręby ochronne ustanowiono na okres od 10 kwietnia 2020 r.  do 31 maja 2020 roku. 

Prosimy o przestrzeganie zapisów uchwały. Dobre tarło ryb drapieżnych pozytywnie wpłynie na rybostan jez. Urzędowego.