Obręby ochronne na jez. Urzędowym

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2023/21-25 Zarządu Koła PZW w Człuchowie z dnia 1 kwietnia 2023 roku, na jez. Urzędowym obowiązywać będą obręby ochronne. Zapis o tym widnieje także w wydanym zezwoleniu. To już kolejny rok funkcjonowania tej formy ochrony ryb drapieżnych. Obręby ochronne, a jest ich 5, oznaczone są fluorescencyjną boją w kolorach żółto-pomarańczowym wraz z tablicą. W odległości 50 metrów od boi, zabrania się połowu ryb oraz ich płoszenia i niepokojenia. Obręby ochronne ustanowiono na okres od 1 kwietnia 2023 r.  do 31 maja 2023 roku. 

Prosimy o przestrzeganie zapisów uchwały. Dobre tarło ryb drapieżnych pozytywnie wpłynie na rybostan jez. Urzędowego.