Pomoc Polakom na Litwie

W tym roku, już po raz kolejny, człuchowscy wędkarze zorganizowali zbiórkę darów dla naszych rodaków mieszkających na Litwie. W akcję zaangażowali się członkowie zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, ksiądz kapelan oraz członkowie koła. Udało się zebrać imponującą ilość przydatnych darów: żywność, chemia domowa, środki czystości, artykuły szkolne, odzież i inne. Dary zebrane przez naszych wędkarzy pojechały na Litwę wraz z delegacją z gminy Przechlewo. Dziękujemy wszystkim za udział w tej szlachetnej akcji.