Publikacja na 70-cio lecie Koła

Z okazji 70-lecia  Koła PZW w Człuchowie, zdecydowaliśmy się opracować i wydać publikację o historii naszego Koła. Będzie to bezpłatna publikacja, dystrybuowana wśród członków i miłośników koła, podczas dokonywania opłat na 2021 rok. A więc jest jeszcze trochę czasu. W publikacji tej, chciałbym przedstawić zarys historii Koła PZW w Człuchowie, przedstawić koło w różnych aspektach działalności na przestrzeni lat, oraz ukazać ludzi zaangażowanych. Publikacja powstanie pod moją redakcją, przy udziale kol. Marka Myszki i Macieja Wdowczyka. Liczymy na szerokie zaangażowanie naszych członków, polegające na dostarczeniu materiałów do publikacji. 

W tym celu, zwracam się z prośbą do członków koła i osób dysponujących materiałami z jego historii, o przekazanie zdjęć, dokumentów, starych dyplomów i medali dotyczących Koła PZW w Człuchowie. Proszę aby zdjęcia były w miarę możliwości opisane: gdzie wykonano, co i kogo przedstawiają, datę wykonania. W przypadku dokumentów takich jak legitymacje członkowie, szczególnie zależy mi na dokumentach z pierwszych lat istnienia koła. Podobnie w przypadku dyplomów i medali. Im starsze, tym lepiej. Oczywiście, wszystkie przekazane przedmioty po ich wykorzystaniu zostaną zwrócone, chyba że nie będzie to konieczne. 

W razie wątpliwości, co do przydatności przedmiotów, proszę kontaktować się ze mną telefonicznie (694-497-994), lub mailowo. Sposób dostarczenia zdjęć i przedmiotów możemy uzgodnić podczas kontaktu. Zdjęcia można także przesłać zeskanowane mailowo, na mój adres: dziemianczykrm@op.pl Przed publikacją niezbędna będzie pisemna zgoda właściciela materiałów na ich publikację w książce. Źródło pochodzenia materiałów będzie podane w książce.

Na materiały czekamy do końca czerwca br. Im bogatszy materiał, tym ciekawsza publikacja powstanie. Proszę więc przejrzeć domowe archiwa i wzbogacić naszą historię. Czekamy na odzew.

 

Prezes Koła

Karol Dziemiańczyk