SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2020

Koło PZW w Człuchowie zaprasza na Spławikowe Mistrzostwa Koła, które odbędą się w dniu 12 lipca 2020 (niedziela) na jez. Miejskim Dużym. Zbiórka o godz. 06.00 na Przystani PZW.

Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach po 3 godziny każda. 

* zapisy wraz z wpłatą, przyjmowane będą do 7 lipca 2020 w sklepie wędkarskim HOBBY ul. Królewska;

* w zawodach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Koła PZW w Człuchowie, mający ukończone w dniu zawodów 16 lat i posiadający ważne opłaty na wędkowanie;

* o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń ( 30 miejsc);

* w przypadku zapisania się na zawody i nie przybycie, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

ZASADY OGÓLNE

Zawody rozegrane zostaną z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych ryb. Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 pkt. Punktacja w turach ujemna. Zajmowanie stanowisk w poszczególnych turach odbędzie się w drodze losowania.

Na zakończenie zawodów przewidziany posiłek regeneracyjny. 

Wpisowe na zawody w wysokości 20 zł należy wpłacić w sklepie wędkarskim podczas zgłoszenia uczestnictwa. Tylko zgłoszenia z wpłatą będą brane pod uwagę podczas ustalania listy startujących. 

UWAGA:

W związku z epidemią COVID-19, obowiązują specjalne środki ostrożności. Wszystkich uczestników obowiązuje podczas gromadzenia się, odprawy startowej i zakończenia zawodów obowiązek używania maseczki ochronnej i zachowanie dystansu społecznego, o ile nie ulegną zmianie przepisy krajowe. 

W związku z zawodami, w czasie ich trwania , teren zawodów ( nowe pomosty) będzie wyłączony z amatorskiego połowu ryb.