Spławikowy Puchar Wiosny 2018

Koło PZW w Człuchowie zaprasza na Spławikowy Puchar Wiosny. Zawody z cyklu Spławikowego Grand Prix 2018 odbędą się w dniu 29 kwietnia 2018 (niedziela) na jez. Miejskim Dużym. Zbiórka o godz. 06.00 na Przystani PZW. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach po 2,5 godziny każda.

Chcielibyśmy, aby w zawodach wzięli udział wszyscy chętni. Niestety, liczba stanowisk jest ograniczona do 30. Wobec tego zarząd koła ustalił iż:

  • zapisy przyjmowane będą do 23 kwietnia 2018 do godz. 15.00 w sklepie wędkarskim HOBBY ul. Królewska;
  • jeśli chętnych do startu będzie 30 lub mniej, wówczas wszyscy zapisani nabywają automatycznie prawo do startu w zawodach;
  • jeśli chętnych do startu będzie od 31 do 34, wówczas o prawie startu zdecyduje losowanie, tj. wylosowana zostanie liczba osób powyżej 30, która nie weźmie udziału w zawodach;
  • jeśli chętnych będzie 35 lub więcej, wówczas prawo do startu uzyskają wszyscy zawodnicy z tym, że zawody odbędą się w dwóch grupach, po jednej turze każde dniu 29 kwietnia 2018; zakwalifikowanie do poszczególnych grup odbędzie się w drodze losowania;
  • o rozstrzygnięciu powyższego poinformujemy w dniu 24.04.2018 poprzez komunikat w sklepie wędkarskim i na stronie internetowej;
  • w zawodach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Koła PZW w Człuchowie, mający ukończone w dniu zawodów 18 lat.

ZASADY OGÓLNE

  • Zawody rozegrane zostaną z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych ryb.
  • Za każdy gram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 pkt. Punktacja w turach ujemna.
  • Zajmowanie stanowisk w poszczególnych turach odbędzie się w drodze losowania.

Na zakończenie zawodów przewidziany posiłek regeneracyjny. Wpisowe na zawody w wysokości 20 zł należy wpłacić w sklepie wędkarskim podczas zgłoszenia uczestnictwa. Tylko zgłoszenia z wpłatą będą brane pod uwagę podczas ustalania listy startujących. W przypadku nieuzyskania prawa do startu w wyniku niepomyślnego losowania, opłata startowa podlega zwrotowi. Opłata będzie do odbioru w sklepie wędkarskim.

W każdych kolejnych zawodach z cyklu Spławikowego Grand Prix zawodnicy kwalifikowani będą na zasadzie: zawodnicy którzy zajęli miejsca 1-8 w poprzednich zawodach cyklu mają zapewniony udział w kolejnych zawodach, pozostali na zasadzie kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania liczby miejsc. W pierwszej edycji Spławikowego GP robimy to w ten sposób, aby rozpoznać zainteresowanie tymi zawodami i umożliwić udział możliwie dużej liczbie chętnych.

W związku z zawodami, w czasie ich trwania , teren zawodów (nowe pomosty) będą wyłączone z amatorskiego połowu ryb !!!!!!!