Sprostowanie do informatora na 2017 rok

WYCIĄG Z UCHWAŁY ZO
( wybór przepisów – szerzej w zezwoleniach )

 1. Niniejsza uchwała obowiązuje wszystkich wędkujących na jeziorach: Rychnowskie, Urzędowe, Miejskie Duże, Miejskie Małe, Buszewo i Polnickie.
 2. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 3. Podwyższa się obowiązujący wymiar ochronny niektórych gatunków ryb:
  a. karpia do 35 cm;
  b. lina do 30 cm;
  c. okonia do 18 cm.
 4. Wprowadza się limit dzienny połowów niektórych gatunków ryb:
  karpia i lina do 3 sztuk łącznie na dobę.
 5. Wprowadza się górny wymiar ochronny karpia na 70 cm.
 6. Wprowadza się zakaz połowu na jez. Buszewo na przeciwległym brzegu od parkingu, pomiędzy ciekami stanowiącymi wpływ i wypływ z jeziora.
 7. Na jez. Buszewo i jez. Polnickim obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi.
 8. Na jez. Buszewo obowiązuje całkowity zakaz spiningowania w okresie od 15 maja do 30 września. Na wszystkich jeziorach obowiązuje całkowity zakaz spinningowania w okresie od 1 marca do 30 kwietnia.
  9. Obowiązuje zakaz łowiectwa podwodnego.
  10. Obowiązuje okres ochronny dla okonia od 1 marca do 30 kwietnia .