Szkoda na Jez. Miejskim Małym

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

Pod koniec kwietnia br. Zarząd Koła został powiadomiony przez wędkarzy i mieszkańców ul. Jeziornej o zaistniałej szkodzie na Jez. Miejskim Małym, powstałej w związku z realizacją inwestycji przez jedną z człuchowskich firm.

Na miejsce w dniu 1 maja udali się przedstawiciele Zarządu z Prezesem Koła na czele, celem ustalenia stanu faktycznego. Już 2 maja br., jako pierwsi wystosowaliśmy pismo do inwestora z prośbą o niezwłoczne wyjaśniania zaistniałej sytuacji. Po kilku dniach otrzymaliśmy odpowiedź.

My, jako Polski Związek Wędkarski ponieśliśmy szkodę w postaci m.in. wyłączenia z użytkowania części Jeziora Miejskiego Małego, zniszczenia naturalnych tarlisk i miejsc bytowania niektórych gatunków ryb. W związku z tym, podjęliśmy negocjacje z firmą, celem wypłaty odszkodowania z tego tytułu.

W dniu 25.06.2018, podpisaliśmy z firmą porozumienie, na mocy którego firma wypłaci na naszą rzecz odszkodowanie pieniężne oraz zobowiązuje się do przywrócenia stanu poprzedniego, choć w tym zakresie właściwy jest właściciel gruntu. Tak więc z naszej strony poczyniono wszystko aby zabezpieczyć interesy wędkarzy. Wynegocjowane odszkodowanie w zupełności zabezpiecza nasze roszczenia. Z uzyskanej kwoty zostanie zakupiony materiał zarybieniowy oraz sprzęt do walki z kłusownictwem.

Niezależnie od naszych działań, odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe prowadzą swoje postępowania zgodne z zakresem swego działania. Mowa tu przede wszystkim o Wodach Polskich, Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Dziękujemy wszystkim „czujnym” wędkarzom za aktywność w tej sprawie. Dzięki temu mogliśmy podjąć błyskawiczną i skuteczną interwencję.

Zarząd Koła