Szkolenie sędziów wędkarskich

5 listopada w Konarzynach, odbyło się szkolenie dla sędziów dyscyplin wędkarskich. W szkoleniu udział wzięły aż 24 osoby - członkowie kół rejonu człuchowskiego, w tym 5 członków naszego koła. Szkolenie prowadził Prezes Koła PZW w Człuchowie Karol Dziemiańczyk - sędzia klasy krajowej. Po szkoleniu teoretycznym odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie. Dzięki temu, 4 osoby podniosły swoje kwalifikacje z sędziego klasy podstawowej na sędziego klasy okręgowej, a 20 osób uzyskało kwalifikacje podstawowe. W uroczystym wręczeniu legitymacji i odznak sędziowskich uczestniczył Prezes ZO PZW w Słupsku Teodor Rudnik.