Tabela opłat 2018

Tabela opłat na wędkowanie na wodach Okręgu Słupskiego PZW w roku 2018

OPŁATY CZŁONKOWSKIE KWOTA
Składka członkowska podstawowa 86 zł
Składka członkowska ulgowa 50%
- młodzież szkolna, studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia
43 zł
Składka członkowska ulgowa 75%
- członkowie uczestnicy do 16 lat
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW i wieńcami
22 zł
Wpisowe członka PZW 25 zł 
Wpisowe członka uczestnika PZW

bezpłatne

Legitymacja członkowska 5 zł

 Uwaga:

 • Ze składki członkowskiej podstawowej 1zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW, a 90% dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
 • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 • Wydanie druku zezwolenia w-g kosztów druku.

 

RODZAJ SKŁADKI WODY NIZINNE WODY GÓRSKIE
CZŁONKOWIE PZW
normalna 155 zł 180 zł 
ulgowa 75% 43 zł 49 zł 
ulgowa 50% 80 zł  93 zł
ulgowa 25% 118 zł  136 zł 
ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 -szkół dziennych

25 zł

 37 zł
członek uczestnik  do lat 16 - szkół dziennych 10 zł -
1 dzień członek PZW 15 zł 30 zł
3 dni członek PZW 30 zł  75 zł
7 dni członek PZW 35 zł  90 zł
14 dni członek PZW 50 zł -
1 jezioro -roczna- dla członków PZW Okręgu Słupskiego 65 zł -
1 jezioro - roczna dla członków PZW z pozostałych Okręgów 85 zł -
składka SSR 25 zł  
  NIEZRZESZENI PZW I CUDZOZIEMCY
1 dzień  25 zł* 50 zł*
3 dni  50 zł* 100 zł* 
7 dni  62 zł* 150 zł* 
14 dni  86 zł* -
roczna  369 zł* 492 zł* 

 * - składka zawiera podatek VAT w wysokości 23%
"niezrzeszeni i cudzoziemcy" - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii

Uwaga:
Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych. W  składkach okręgowych zawarty jest wydzielony Fundusz Ochrony Wód (FOW) w kwocie 5 zł.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018r.

 • Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 • Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 • Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 • Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 • Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 • System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

 • młodzież do lat 18 - bezpłatnie
 • dorośli - 50zł

Pełnoletni członkowie Koła wnoszą dobrowolną wpłatę na rzecz Koła w wysokości 10zł

W 2018 roku obowiązują następujące porozumienia międzyokręgowe:

 1. Okręg PZW Białystok – porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 2. Okręg PZW Bydgoszcz - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 3. Okręg PZW Częstochowa - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 4. Okręg PZW Elbląg - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 5. Okręg PZW Gdańsk - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 6. Okręg PZW Kalisz - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 7. Okręg PZW Katowice - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 8. Okręg PZW Koszalin - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 9. Okręg PZW Legnica - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 10. Okręg PZW Lublin - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 11. Okręg PZW Olsztyn - porozumienie na wody nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 12. Okręg PZW Piotrków Trybunalski - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 13. Okręg PZW Radom - porozumienie na wody nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 14. Okręg PZW Sieradz - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 15. Okręg PZW Skierniewice - wzajemne honorowanie składek na wodach ogólnie dostępnych nizinnych,
 16. Okręg PZW Szczecin - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 17. Okręg PZW Wałbrzych - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.
 18. Okręg PZW Wrocław - porozumienie na wody nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał.