Tabela opłat 2023

Tabela opłat na wędkowanie na wodach Okręgu Słupskiego PZW w roku 2023

OPŁATY CZŁONKOWSKIE

KWOTA

Składka członkowska podstawowa

150 zł

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38 zł

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75 zł

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113 zł

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30 zł

0 - 30 zł

Legitymacja członkowska

10 zł

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Składka Okręgowa na 2023 rok - wyciąg

RODZAJ SKŁADKI WODY
NIZINNE
WODY
GÓRSKIE
CZŁONKOWIE PZW
podstawowa 275 zł 295 zł 
ulgowa 75 % - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 73 zł 78 zł 

ulgowa 50 % - odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia,
kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

140 zł  150 zł
ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 - szkół dziennych / członek uczestnik

40zł / 20zł

n.d. / 50zł
1 jezioro - wyłącznie z brzegu 125 zł -
1 dzień - członek PZW 45 zł  50 zł
3 dni - członek PZW 70 zł  113 zł 
7 dni - członek PZW  103 zł 138 zł 
14 dni - członek PZW 135 zł  ---
NIEZRZESZENI PZW I CUDZOZIEMCY
1 dzień  65 zł 75 zł
3 dni  112 zł 144 zł 
 7 dni  160 zł 208 zł
14 dni  190 zł ---
roczna  550 zł 665 zł 

"niezrzeszeni i cudzoziemcy" - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii

Uwaga:

 • Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych. 
 • Istnieje możliwość dokonania opłat terminowych za pośrednictwem internetu:  www.pzw.slupsk.pl, u skarbnika Koła lub w sklepie wędkarskim HOBBY w Człuchowie, ul. Królewska - w dni powszednie w godz. 09.00-17.00 i w soboty w godz. 09.00-13.00. Sprzedaż zezwoleń dla osób niezrzeszonych, wyłącznie za pośrednictwem internetu lub w ZO PZW w Słupsku.
 • Członkowie Koła wnoszą wpłatę na rzecz Koła w wysokości 10 zł. Z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy i członkowie powyżej 70tego roku życia.
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską w 2023 roku wynosi 61,50 zł. Z opłaty zwalnia się osoby poniżej 18 roku życia.

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE 2023

Brak