Tabela opłat 2024

Tabela opłat na wędkowanie na wodach Okręgu Słupskiego PZW w roku 2024

OPŁATY CZŁONKOWSKIE

KWOTA

Składka członkowska podstawowa

170 zł

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

43 zł

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

85 zł

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

128 zł

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30 zł

0 - 30 zł

Legitymacja członkowska

10 zł

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2024 r.

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Składka Okręgowa na 2024 rok - wyciąg

RODZAJ SKŁADKI WODY
NIZINNE
WODY
GÓRSKIE
CZŁONKOWIE PZW
podstawowa 285 zł 305 zł 
ulgowa 75 % - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 75 zł 80 zł 

ulgowa 50 % - odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia,
kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

145 zł  155 zł
ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 - szkół dziennych / członek uczestnik

40zł / 30zł

n.d. / 50zł
1 jezioro - wyłącznie z brzegu 125 zł -
1 dzień - członek PZW 47 zł  52 zł
3 dni - członek PZW 72 zł  117 zł 
7 dni - członek PZW  106 zł 142 zł 
14 dni - członek PZW 140 zł  ---
NIEZRZESZENI PZW I CUDZOZIEMCY
1 dzień  70 zł 80 zł
3 dni  122 zł 157 zł 
 7 dni  174 zł 226 zł
14 dni  207 zł ---
roczna  600 zł 700 zł 

"niezrzeszeni i cudzoziemcy" - obywatele krajów Unii Europejskiej i z poza Unii

Uwaga:

 • Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych. 
 • Istnieje możliwość dokonania opłat terminowych za pośrednictwem internetu:  www.pzw.slupsk.pl, u skarbnika Koła lub w sklepie wędkarskim HOBBY w Człuchowie, ul. Królewska - w dni powszednie w godz. 09.00-17.00 i w soboty w godz. 09.00-13.00. Sprzedaż zezwoleń dla osób niezrzeszonych, wyłącznie za pośrednictwem internetu lub w ZO PZW w Słupsku.
 • Członkowie Koła wnoszą wpłatę na rzecz Koła w wysokości 10 zł. Z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy i członkowie powyżej 70tego roku życia.
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską w 2023 roku wynosi 61,50 zł. Z opłaty zwalnia się osoby poniżej 18 roku życia.

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE 2024

Okręg Nadnotecki PZW. Członkowie PZW Okręgu Słupskiego otrzymują zezwolenia darmowe. Członkowie Okręgu Nadnoteckiego obowiązani są dopłacić 50 zł. Chęć otrzymania zezwolenia na Okręg Nadnotecki należy zgłosić do skarbnika koła PZW w Człuchowie.   

Okręg PZW Zielona Góra.