Uwaga !!!

Wpuszczanie do zbiorników wodnych ryb pochodzących z innych zbiorników jest surowo zabronione!!! Gatunki inwazyjne takie jak raki pręgowate, raki sygnałowe oraz ryby z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód!!! Jeżeli zauważysz osobę, która wpuszcza jakiekolwiek ryby do wody niezwłocznie poinformuj Straż Rybacką tel. 660 980 183 lub Policję tel. 112