VI Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym

Regulamin Zawodów VI Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym Człuchów, jez. Wandzińskie 6-9 sierpnia 2020 r.

 1. Organizatorami zawodów na zlecenie Okręgu Słupskiego PZW jest Koło PZW w Człuchowie przy współpracy z Człuchowskim Klubem Karpiowym. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2020. Wyłanianie drużyny do udziału w Mistrzostwach Polski odbywa się zgodnie z ZOSW PZW cz. II.10.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Złów i Wypuść".
 3. W zawodach biorą udział członkowie okręgu słupskiego PZW. Pierwszeństwo startu w MO mają aktualni teamowi mistrzowie kół i klubów. Koła i kluby okręgu słupskiego mają prawo zgłosić maksymalnie po dwa teamy. Liczba przewidzianych miejsc: 15 teamów. Za team uważa się dwóch zawodników z danego koła/klubu, występujący pod określoną nazwą. Team może posiadać zawodnika rezerwowego, o ile zgłosi go zgodnie z obowiązującą procedurą.
 4. Zgłoszenia teamów z Okręgu Słupskiego PZW przyjmowane są do 10 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), na podstawie obowiązującego formularza (do pobrania). W zgłoszeniu należy podać także ewentualnego trenera i kierownika drużyny. W przypadku zgłoszenia trenera i kierownika drużyny, koszty uczestnictwa rosną o 100 zł za każdego z nich. Wszelkie pytania i wątpliwości kierować drogą mailową na adres dziemianczykrm@op.pl Wpisowe w kwocie 500 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 15 maja 2020 roku na konto Koła PZW w Człuchowie nr 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506, z dopiskiem VI Karpiowe Mistrzostwa Okręgu / nazwa i skład teamu. Informacja o zakwalifikowaniu teamu do startu zostanie potwierdzona mailowo, na adres podany w zgłoszeniu. W przypadku, gdy we wskazanym terminie do 10 maja, liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 15 teamów, organizator przeprowadzi dodatkowy nabór teamów z kół, które już zgłosiły po dwa teamy (według zasady proporcjonalności i kolejności zgłoszeń). Ostateczna lista startowa zostanie sporządzona do 15 czerwca 2020r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Koło PZW w Człuchowie, ul.Słowackiego 3, 77-300 Człuchów, z jednoczesnym przesłaniem informacji mailowej o zgłoszeniu, na adres dziemianczykrm@op.pl
 5. Ilość zanęty przeznaczona do nęcenia gruntowego jak i przynęty hakowej, nie może przekraczać 40 kg na team. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli w/w wagi. Po zawodach zabrania się wyrzucania do wody nadwyżki zanęty.
 6. Zawody rozgrywane są w jednej - 72 godzinnej turze i w jednym sektorze.
 7. Zabrania się poruszania się samochodami po terenie zawodów bez zgody sędziego. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą sędziego.
 8. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Można używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy może skutkować wykluczeniem z zawodów.
 9. Na łowisku obowiązuje cisza oraz obowiązek utrzymania w czystości swojego stanowiska i sprzątanie go po zawodach.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
 11. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 12. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
 13. Komunikat w sprawie nagród rzeczowych zostanie podany podczas rozpoczęcia zawodów.
 14. Pozostałe sprawy, jak tytuły zdobywane w zawodach, zasady organizacji zawodów, teren zawodów, sprzęt, przynęty i zanęty, łowione ryby, punktacja, przebieg zawodów i kary dyscyplinarne, regulują ZOSW PZW cz. II.10.
 15. Zgłoszenie do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz oznacza z wyrażenie zgody na przetwarzanie zdjęć i danych osobowych zawodników przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.
 16. Organizator zapewnia uczestnikom posiłek obiadowy w piątek i sobotę. 

 

Ramowy harmonogram zawodów

Czwartek (06.08.2020)
10.00 – otwarcie zawodów i odprawa startowa, losowanie stanowisk – okolice stanowiska 11 (miejsce wskazane na mapce)
godz. 11.00 – pierwszy sygnał
godz. 13.00 – drugi sygnał.

Piątek (07.08.2020)
godz. 14.00 - obiad wydawany w okolicy stanowiska nr 1

Sobota (08.08.2020)
godz. 14.00 - obiad wydawany w okolicy stanowiska nr 1

Niedziela (09.08.2020)
godz. 11.45 – trzeci sygnał
godz. 12.00 – czwarty sygnał
godz. 12.15 – piąty sygnał
godz. 13.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów, przy stanowisku nr 11