Walne Zgromadzenie Członków Koła

17 grudnia br., w Restauracji „Stara Kaszarnia” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w Człuchowie. Na zebranie licznie stawili się członkowie Koła oraz przybyli goście, a wśród nich Prezes ZO PZW w Słupsku Teodor Rudnik, Przewodniczący OKR Marian Zabłocki, Przewodniczący OSK Jerzy Lubieński. Przybyli także włodarze, stale współpracujący z naszym kołem – Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło i Wójt Gminy Człuchów Paweł Gibczyński.

Walne zebranie było okazją do podsumowania pracy koła za 2022 rok, którego dokonał Prezes Koła Karol Dziemiańczyk, wręczenia wyróżnień i odznaczeń oraz przyjęcia planu na 2023 rok.

Wśród wyróżnionych byli: „Złotą odznakę PZW w wieńcami” otrzymał Ryszard Lubiński, „Brązową odznakę PZW” otrzymał Łukasz Kleist a medalem „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” odznaczony został Mirosław Pryba. Wręczono także odznaki „Zasłużony członek” Koła PZW w Człuchowie.

Wyróżniono także łowców najciekawszych okazów, zgłoszonych do naszej galerii w 2022 roku. Łowcą „Ryby roku 2022” został Józef Hołowacz, który zgłosił 3 kilogramowego lina, złowionego 14 lipca na jez. Rychnowskim.

Zebranie było także okazją do podziękowań dla osób wspierających naszą pracę. Burmistrz Człuchowa wyróżniony został nagrodą „Złota Rybka 2022”, a Wójt Gminy Człuchów otrzymał „Dyplom Uznania”.

Podsumowując, rok 2022 był dla koła rokiem ciężkiej, ale owocnej pracy. Zrealizowano bogaty kalendarz imprez, pracowano intensywnie z młodzieżą, poświęcono wiele pracy na rzecz ochrony wód. Wykonano także ambitny plan zarybień, w wyniku którego, do człuchowskich jezior trafiło między innymi : 660 kg kroczka lina, 370 kg  jesiennego szczupaka, ok 1900 sztuk węgorza obsadowego, 90.000 wylęgu siei, 500.000 wylęgu sielawy, 600 kg kroczka karpia, 160 kg karasia pospolitego i 45 kg narybku sandacza. Pracę koła wysoko ocenił Prezes ZO Teodor Rudnik oraz włodarze.

Zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem, losowaniem nagród, a ksiądz kapelan koła Andrzej Wierzchowski poczęstował wszystkich opłatkiem.