Walne Zgromadzenie Koła PZW w Człuchowie

4 grudnia 2021 roku, w Restauracji "Stara Kaszarnia" w Człuchowie odbyło się Walne Zgromadzenie Koła, które w tym roku miało wymiar sprawozdawczo-wyborczy. Zebranie przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Na zebranie przybyło wielu gości. Władze PZW reprezentował kol. Zdzisłąw Ardzijewski - Prezes ZO PZW w Słupsku. Nie zabrakło także współpracujących z nami samorządowców. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło i Wójt Gminy Człuchów Paweł Gibczyński. Wśród gości wymienić należy takżę kol. Jurka Lubieńskiego - Przewodniczącego OSK, kol. Andrzeja Duszkiewicza - wiceprezesa ZO, oraz przedstawicieli Związku Żołnierzy WP, w osobach pułkownków Ireneusza Stosika i Zbigniewa Szymańskiego. 

Podczas zebrania, Prezes Karol Dziemiańczyk złożył obszerne sprawozdanie z działalności zarządu. Następnie sprawozdania złożyli : Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sąd Koleżeński Koła oraz szef Społecznej Straży Rybackiej. Praca zarządu została pozytywnie oceniona przez Komisję Rewizyjną i przez członków, co skutkowało jednomyślnym absolutorium. Przyjęto także plan pracy zarządu na 2022 rok, preleminarz budżetowy oraz kalendarz imprez sportowych.

Spotkanie było też okazją do wręczenia wyróżnień i odznak honorowych. Wójt Gminy Człuchów Paweł Gibczyński odznaczony został medalem "Za zasługi".  Złote odznaki "Za zasługi dla PZW" odznaczeni zostali: Andrzej Świtoń, Maciej Wdowczyk i Mirosław Ścibisz, brązową natomiast otrzymał Tomasz Królak. Medalem "Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa" uhonorowani zostali: Kazimierz Januszewski, Krzysztof Duniec, Paweł Piechowski, Maciej Pawłowski i Tomasz Królak. Ponadto wręczono odznaki zasłużonego członka koła oraz jedną "Wzorowy młody wędkarz" Mikołajowi Grudzień. Warto dodać, że tak duża liczba odznaczeń, to wynik "kumulacji" z trzech ostatnich lat, gdyż ze względów pandemicznych, w ubiegłym roku nie przeprowadzono walnego zebrania. Przyznano także dwa wyróżnienia specjalne. Dyplomem uznania uhonorowano firmę Goodvalley Polska oraz kol. Radosława Posmykiewicza.  Następnie głos zabrali goście, którzy w wielu ciepłych słowach ocenili naszą działalność. 

Po części sprawozdawczej, odbyła się część wyborcza zebrania. Wybrano Prezesa Koła, Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła oraz Sąd Koleżeński Koła. Wybrano także delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Delegatów w Słupsku. 

Zebranie przeprowadzono w dobrej, roboczej atmosferze. Na koniec podjęto uchwały o sformułowano wnioski do realizacji w przyszłej kadencji. 

Po Walnym Zgromadzeniu Koła, odbyły się posiedzenia robocze, nowowybranych organów, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła

Prezes: Karol Dziemiańczyk

wiceprezes: Krzysztof Duniec

wiceprezes: Mateusz Malecki

wiceprezes: Maciej Wdowczyk

skarbnik: Henryk Wdowczyk

sekretarz: Ryszard Lubiński

gospodarz: Maciej Pawłowski

członek: Andrzej Świtoń

członek: Łukasz Szeremeta

członek: Łukasz Kleist

członek: Tomasz Królak

członek: Kazimierz Januszewski

członek: Piotr Waszkiewicz

członek: Mirosław Ścibisz

członek: Tomasz Masiak

Komisja Rewizyjna Koła

przewodniczący: Mirosław Pryba

wiceprzewodniczący: Marek Myszka

sekretarz: Łukasz Szymański

członek: Leszek Gappa

Sąd Koleżeński Koła

przewodniczący: Rafał Rumiński

wiceprzewodniczący: Przemysław Szerszeń

sekretarz: Piotr Szczygielski

członek: Radosław Posmykiewicz

członek: Edward Michałowski.

Delegaci na XIII Okręgowy Zjazd Delegatów w Słupsku : Karol Dziemiańczyk, Krzysztof Duniec, Marek Myszka, Henryk Wdowczyk, Mirosłąw Pryba, Przemysław Szerszeń, Mateusz Malecki, Ryszard Lubiński i Łukasz Szeremeta.