Wapnowanie jez. Polnickiego

W poniedziałek 22 lutego br., na jez. Polnickim (Kątki) przeprowadzono akcję wapnowania jeziora. Zabieg ten ma na celu poprawę warunków fizyko-chemicznych dla rozwoju ryb i innych organizmów żywych. Wapno ma właściwości odkwaszające, dezynfekujące, no i oczywiście wzbogaca wodę w wapń, tak potrzebny wielu organizmom. Wapno poprawia także strukturę dna.

Na nieco rozwodnionej już tafli jeziora "położono" 900 kg wapna, które wraz z roztapiającym się lodem, powoli przeniknie do wód jeziora.