Wiosenne zarybienia

W kwietniu i maju, na naszych wodach odbyły się kolejne tegoroczne zarybienia. Jeziora zasiliło 60.000 wylęgu szczupaka oraz 15.000 narybku miętusa.

Szczupak trafił do jez. Buszewo, natomiast miętus do wód Rychnowskiego.