Wyniki ankiety dla członków koła

Prezentujemy wyniki ankiety dla członków naszego koła. Po raz pierwszy, wyniki były prezentowane podczas Walnego Zgromadzenia Koła w dniu 22 grudnia 2018r. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w najbliższych latach, przy planowaniu imprez wędkarskich, planowaniu zarybień i profilowaniu oferty dla naszych członków.