Zarybianie sandaczem

3 czerwca br. odbyło się kolejne już zarybienie sandaczem. Wody jeziora Urzędowego (Szpitalnego) zasiliło 18 tysięcy niewielkich sandaczy, tzw. narybek letni. Materiał zarybieniowy został fachowo rozprowadzony w bezpieczne miejsca, obfitujące w pokarm. Za 3 lata sandaczyki osiągną wymiar ochronny. Oby było ich jak najwięcej.