Zasady wędkowania na jez. Urzędowym - przypomnienie

Wszystkim Koleżankom i Kolegom wędkującym na jez. Urzędowym (Szpitalnym) przypominamy, że zgodnie z warunkami uprawiania wędkarstwa na wodach Okręgu Słupskiego PZW, w tym roku obowiązuje zakaz spinningowania na tym jeziorze do 31 maja. Ponadto, obowiązuje zakaz połowu na żywca oraz martwą rybkę lub jej części do 30 czerwca. Przepisy mają na celu ochronę ryb drapieżnych i umożliwienie im odbycia spokojnego i bezpiecznego tarła. Apelujemy o przestrzeganie przepisów i o reagowanie, w przypadku ich łamania. Pamiętajmy też o obrębach ochronnych.

Tak szeroka ochrona ryb drapieżnych przynosi już wymierne skutki. W przyszłości będzie można zmniejszyć zakres ochrony, w zależności od stanu populacji. Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.